Primer Biliyer Siroz (PBS)

Primer Biliyer Siroz (PBS)

Primer biliyer siroz (PBS), karaciğer içi safra yollarını tutan kronik, otoimmün bir karaciğer hastalığıdır.