Karaciğer

Kolesintigrafi (HIDA taraması)

Kolesintigrafi (HIDA taraması)

Kolesintigrafi (HIDA taraması), safra kesesi ve safra yollarının işlevini değerlendirmek için kullanılan bir nükleer tıp görüntüleme yöntemidir.

Primer Biliyer Siroz (PBS)

Primer Biliyer Siroz (PBS)

Primer biliyer siroz (PBS), karaciğer içi safra yollarını tutan kronik, otoimmün bir karaciğer hastalığıdır.

Primer Sklerozan Kolanjit (PSK)

Primer Sklerozan Kolanjit (PSK)

Primer sklerozan kolanjit (PSK), safra yollarında oluşan daralmalar nedeniyle safra akımının engellenmesine bağlı oluşan bir kronik safra yolu hastalığıdır.

Gastroenteroloji, gastro, gastroloji

Gastroenteroloji

Gastroenteroloji, ağızdan başlayıp anüse kadar uzanan sindirim sistemi ve karın bölgesindeki organların hastalıklarıyla ilgilenen bir tıp dalıdır.

Scroll to Top